สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบแนวทางการตรวจราชการและลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2567ทั้งนี้ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร. ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนบ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ