สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมผู้ประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน Wellness Center จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนงไว ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้ประเมินสถานประกอบการตามมาตรฐาน Wellness Center จังหวัดพะเยา เพื่อรับทราบแนวทางการประเมินฯ โดยมี นายประพันธ์ เดชะบุญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ