สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ