สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา