สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 14.40 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ