สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมบุคลากร /เจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าวของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประชุมบุคลากร /เจ้าหน้าที่ เรื่องการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ข่าวของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ