สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมทบทวนภารกิจเครือข่ายปฐมวัย จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมทบทวนภารกิจเครือข่ายปฐมวัย จังหวัดพะเยา เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ