สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ