สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมตามโครงการ Kids&Kind:อาสาสูงวัย อำเภอจุน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา มอบหมายให้ นางสาววรฤทัย ยินดี และนางสาวปาลิตา สุขสำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมตามโครงการ Kids&Kind:อาสาสูงวัย อำเภอจุน ร่วมกับกาชาดจังหวัดพะเยา กิ่งกาชาดอำเภอปง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.พย.2

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ