สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference system) ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ