สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษา เพื่อการผลิตและการพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ)

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และ บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางและเป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตและการพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมวีซีดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และเครือข่ายประกันสังคมตำบลแม่ใส สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ