สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพื่อการวางแผนพัฒนา การศึกษาจังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานการศึกษาจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ