สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566

นอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566 โดยมี นายพินิต ใหม่ประสิทธิกุล ประธานอนุกรรมการ ดำเนินการประชุมฯ และนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ