สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายพินิต ใหม่ประสิทธิกุล ประธานอนุกรรมการ ดำเนินการประชุมฯและนางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ