สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และพึงได้รับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพจากกองทุนคุ้มครองเด็ก กรณีงินสงเคราะห์รายบุคคล โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ