สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่เรืออากาศตรีสมภพ โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัวผ่านกลไกลการทำงานระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวและติดตามการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ