สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะวิทยากรและกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาจีน

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะวิทยากรและกรรมการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำหลักสูตรค่ายภาษาจีน ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ