สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมมอบหมายภารกิจการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ