สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ