สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาครั้งที่ 2/2567

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา