สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะทำงานจัดทำ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และนางนวพร วรรณมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำ End to End Process ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ. ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ