สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. – 15.00 น. บุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) หมวด 6 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ