สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จ.พย.) ครั้งที่ 1/2567และการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา (ศปถ.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จ.พย.) ครั้งที่ 1/2567 และการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา (ศปถ.จังหวัดพะเยา)ครั้งที่ 1/2567 โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนงไว ชวนคิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ