สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566 และมอบเกียรติ​บัตรให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาสูงสุดเป็นอันดับ 1

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​พะเยา​ จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ​ โดยมี​ นายบำรุง​ สังข์ขาว​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​พะเยา ​เป็น​ประธาน​การประชุม และมอบเกียรติ​บัตรให้กับโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดพะเยา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 คะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชาสูงสุดเป็นอันดับ 1 ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลจำเนียรวิทยา
โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน โรงเรียนบุญสิษฐ์วิทยา โรงเรียนปิยมิตรวิทยา โรงเรียนประชาบำรุง โรงเรียนปิยมิตรวิทยา
โรงเรียนล้านนาคริสเตียน โรงเรียนตามฝันแม่ใจ โรงเรียนพินิตประสาธน์ โรงเรียนตามฝันแม่ใจ ทั้งนี้ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2566 และร่างแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา จังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2566 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รับทราบและพิจารณาให้ข้อคิดเห็นรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทุนเฉลิมราชกุมารี การแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ