สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2567 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการ ฯ ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา