สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ