สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดพะเยา โดย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ชั้น 1

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ