สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ