สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับเสนอชื่อ เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนผู้ได้รับเสนอชื่อ เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 โดย ดร.ประโพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุมิ่งเมืองสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ