สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการจัดงานเสวนาวิชาการ “ เด็กคิด เด็กทำ ครูนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน” ภายใต้โครงการทิศทางการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนพะเยา ครั้งที่ 1/2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเสวนาวิชาการ “ เด็กคิด เด็กทำ ครูนำ ผู้ใหญ่สนับสนุน” ภายใต้โครงการทิศทางการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ