สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายณรงค์ เครือชมภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางสาวเกศรินทร์ ตามปัญญา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา