สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยารอบที่ 1

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยารอบที่ 1 ( 1 เมษายน 2567)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ