สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ