สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา ครั้งที่ 3/2567

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.ธิดา ขันดาวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและเป็นผู้ให้คำปรึกษา ร่วมพัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและงานคุรุสภา ครั้งที่ 3/2567ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ