สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมการสร้างฐานข้อมูล BIG DATA ด้านการศึกษาของจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมการสร้างฐานข้อมูล BIG DATA ด้านการศึกษาของจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการข้อมูลแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา