สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การประชุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ