สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (กบจ.) ครั้งที่ 2/2567

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (กบจ.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ