สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การตรวจติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาภาคเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ