สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา)ประจำปี 2568

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการจัดประชุมพิจารณากลั่นกรอง
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรโรงเรียนเอกชน (ประเภทสามัญศึกษา)ประจำปี 2568ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ