สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ