สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

การขับเคลื่อนจริยธรรม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

1. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม

2. แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts

3. การจัดกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ