สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ