สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ