สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศประกวดราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ผูกผันงบประมาณ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ