สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ