สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประชาสัมพันธ์ ครอบครัวและญาติของผู้ที่ไปทำงานในอิสราเอล ขอให้เดินทางกลับประเทศไทย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ไปทำงานในอิสราเอลได้ตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยรัฐบาลจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับ พร้อมทั้งเร่งออกมาตรการเยียวยาหาทางลดภาระต่างๆ ให้กับคนไทยที่ไปมำงานในอิสราเอลอย่างเต็มที่ (รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร)

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ