สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศ ผลการตัดสินการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ