สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เรื่อง การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ