สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน-พนักงานจ้างปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน  และให้ผู้รับได้คัดเลือกไปรายงานตัวเพื่อจัดทำข้อตกลงการจ้างด้วยตนเอง ณ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 น.

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ