สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา | Phayao Provincial Education Office

ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประกาศการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2567

ข่าวที่น่าสนใจ

ข้อมูลที่น่าสนใจ